Wąż

Wąż to krwawa historia rodzinna w postaci baśni: trzy siostry, zazdrość, nagroda i kara. Przewrotność, nieprzewidywalność i rażące kolory towarzyszą niesprawiedliwości, a okrucieństwo jest jak malowane.

Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started